Pune, Maharashtra
+91 7304997777, +91 7666089941
Ash Handling System
Material Handling
Ash Handling Systems

We are Manufacturer, Supplier, Exporter of Ash Handling Systems from Pune, Maharashtra, India.


ASH Handling – For Travelling Boiler and Spent wash Boiler.
2 TPH to 50 TPH.
We Supply & Erected Ash Handling Systems
As Follows:

Mudra Sugar (Kamuli Sugar), Uganda.

Yedeshwari Agro Products Ltd., Kej, Dist. Beed.

Karmayogi Ankushrao Tope Samarth Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Ambad, Jalna

Dr. Patangrao Kadam Sonhira Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Wangi

Shree Halasiddhanath Sahakari Sakhar Karkhana, Nipani.

Mula Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Sonai, Dist. Ahmednagar

Daund Sugar Limited, Daund, Dist. Pune.

Raosahebdada Pawar Ghodganga Sahakari Sakhar Karkhana LTD