Pune, Maharashtra
+91 7304997777, +91 7666089941
Completed Projects
COMPANY NAME SYSTEM CAPACITY

Privilege Bikson Boiler PVT LTD PUNE
Privilege Bikson Boiler PVT LTD PUNE
1) Daund Sugar Ltd
2) Halsidhanath Sahakari Sakhar Karlkhana, Nipani
3) Sonhira Sahakari Sakhar Karkhana
4) Samarth Sahakari Sakhar Karkhana
1) Bagasse Handling System
2) Ash Handling System
3) Coal Handling System
1) 10 TPH TO 40 TPH
2) 1.5 TPH TO 5 TPH
3) 5 TPH TO 40 TPH
Siddhasiri Souharda Sahakari Niyamat 1) Bagasse Handling System
2) Coal Handling System
3) Submarged Belt Conveyor
1) 110 TPH
2) 10 TPH
3) 5 TPH
Meru Industries LLP, Pune. 1) Bagasse Handling System
2) Prepared Cane Conveyor
1) 75 TPH
2) 250 TPH
B.G Shirke Construction & Technology Pvt. Ltd., Pune. 1) Batching Plant Conveyors 1) 150 TPH
Mula Sahakari Sakhar Karkhana, Sonai 1) Bagasse Handling System
2) Ash Handling System
3) Coal Handling System
1) 20 TPH
2) 2 TPH
3) 10 TPH
Gangamai Industries & Construction LTD. 1) Bagasse Handling System
2) Coal Handling System
1) 120 TPH
2) 40 TPH
Parag Agro Foods and Allied Products Pvt Ltd 1) Bagasse Handling System
2) Sugar Bag Stacker Belt Type
1) 90 TPH
Vitthalrao shinde Sahakari Sakhar Karkhana , Karkumb. 1) Bagasse Handling System
2) Portable Belt Conveyors
3) Sugar Bag Stacker
Sonhira Sahakari Sakhar Karkhana 1) Ash Handling 1) 6 TPH
Daund Sugar Ltd 1) Ash Handling
2) Bagasse Handling
3) Coal Handling
1) 5 TPH
2) 20 TPH
3) 30 TPH
Samarth Sahakari Sakhar Karkhana 1) Ash Handling
2) Bagasse Handling
3) Bag Handling System
1) 5 TPH
2) 20 TPH
3) 1000 – 1200 BAGS ( 50KG)