Pune, Maharashtra
+91 7304997777, +91 7666089941
Bagasse Handling System
Material Handling
Bagasse Handling Systems

We are Manufacturer, Supplier, Exporter of Bagasse Handling Systems from Pune, Maharashtra, India.


Bagasse Handling Range from 10 TPH to 200 TPH
We supplied & erected Bagasse Handling Systems
As Follows:

Siddhasiri Ethanol & Power, Chincholi, Karnataka.

Gangamai Industries & Construction Ltd., Harinagar, Shevgaon.

Karmayogi Ankushrao Tope Samarth Sahakari Sakhar Karkhana Limited, Unit-2, Tirthapuri, Dist. Jalna.

Daund Sugar Limited, Daund, Pune.

Shree Halasiddhanath Sahakari Sakhar Karkhana, Nipani.

Mula Sahakari Sakhar Karkhana Limited., Sonai, Dist. Ahmednagar.

Capovitez Pvt. Ltd, Baramati.

Parag Agro Foods & Allied Products Pvt. Ltd, Ravadewadi, Shirur.

Padmashree Dr. D. Y. Patil Sahakari sakhar karkhana Ltd.